Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.12.2011 16:27 KKS.7624.31.2010 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze w spr. „Budowa drogi publicznej w Zabrzu, łączącej węzeł „Wspólna” autostrady A4 z ulicą Makoszowską w rejonie km 29+500, na nieruchomościach położonych (...)
05.12.2011 11:21 ALM.6863.76.2011 Decyzja o przyznaniu mieszkań z zasobów RTBS Sp. z o.o.
29.11.2011 15:02 KD. 6822.4.20.2011 Zawiadomienie o decyzji w spr. "Przebudowa ul. 1-go Maja w Rudzie Śląskiej, na odcinku od ul. Klary do ul. Szyb Walenty, kat. DW 925".
10.10.2011 11:16 KD_RS.10.2011 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w spr. „Przebudowa ul. 1-go Maja w Rudzie Śląskiej, na odcinku od ul. Klary do ul. Szyb Walenty, kat. DW 925”.
10.10.2011 11:08 KKS.7624.31.2010 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Zabrze w spr. „Budowa drogi publicznej w Zabrzu, łączącej węzeł „Wspólna” autostrady A4 z ulicą Makoszowską w rejonie km 29+500, na nieruchomościach położonych (...)".
26.09.2011 14:39 AGA.6852.1.52.2011 Informacja w sprawie wniosków dotyczących prowadzenia handlu w miejscach wyznaczonych w okresie 25.10 - 2.11.
26.09.2011 14:31 ALM.6863. 68.2011 Decyzja o przyznaniu mieszkań z zasobów RTBS Sp. z o.o.
21.09.2011 11:47 Zawiadomienie w sprawie przebudowa pasa drogowego ulicy Tęczowej w Rudzie Śląskiej- Kochłowicach.
18.08.2011 09:04 KKS.6226.1.20.2011 Zawiadomienie w spr. "Program ochrony powietrza dla stref gliwicko-mikołowskiej i częstochowsko-lublinieckiej województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy (...)".
16.06.2011 17:22 PZ.6740.258.2011 Decyzja w spr. inwestycji drogowej: "Przebudowa ulicy Bałtyckiej (etap I, II, III)- drogi klasy „D” w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach".
07.06.2011 13:38 SP.1430.12.2011 Zaproszenie do składania ofert na stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej.
30.05.2011 15:32 Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3
24.05.2011 13:57 WE.SL-7624-1-21/2010 Informacja w spr. "Budowa drogi publicznej w Zabrzu, łączącej węzeł "Wspólna" autostrady A4 z ul. Makoszowską (...)
16.05.2011 10:20 KD.7013.1.2011 Zawiadomienie o planowanej inwestycji: „Budowa odcinka trasy n-s od ulicy 1-go Maja do ulicy bukowej w rudzie śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym i budową odcinka drogi od ulicy Bukowej do (...)".
11.05.2011 15:31 PZ.6740.258.2011 Wszczęcie postępowania w spr. inwestycji drogowej - "Przebudowa ulicy Bałtyckiej".
11.05.2011 15:25 AUB.6740.68.2011 Decyzja w spr. inwestycji drogowej: "Rozbudowa ulicy Jaśminów wraz z oświetleniem ora kanalizacją".
27.04.2011 12:29 SD.271.7.2011 Zbycie samochodu Fiat Seicento - drugi przetarg.
28.03.2011 14:32 Zbycie samochodu Fiat Seicento.
23.03.2011 09:43 AUB.6740.68.2011 Inwestycja drogowa - ul. Jaśminów - wszczęcie postępowania.
15.03.2011 15:56 AUB.6740.91.2011 Obwieszczenie o decyzji: Budowa stacji paliw płynnych z LPG na nieruchomości położonej przy ulicy Kłodnickiej w Rudzie Śląskiej – Halembie.
10.03.2011 11:53 ALN.6863.7.2011 Decyzja o przyznaniu mieszkań z zasobów RTBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.
07.03.2011 15:56 MZOPO.RK.2111.1.2011 Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18.
25.02.2011 11:33 SD.1431.4.2011 Zbycie mebli zabytkowych, stanowiących własność Miasta Ruda Śląska - ogłoszenie II-go przetargu.
14.02.2011 12:06 MZOPO.1131.1.2011 Unieważnienie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18.
14.02.2011 11:48 ALN.6863.4.2011 Decyzja o przyznaniu mieszkań z zasobów RTBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.
11.02.2011 11:00 SD.341.36.10 Zbycie samochodu służbowego OPEL Insignia - ogłoszenie II przetargu.
08.02.2011 11:14 MZOPO.2111.2.2011 Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Rudzie Śląskiej.
02.02.2011 13:06 SD.1431.3.2011 Zbycie mebli zabytkowych, stanowiących własność Miasta Ruda Śląska - ogłoszenie przetargu.
31.01.2011 15:47 AUB.7353-708/10 Inwestycja drogowa przy ul. Tęczowej - wydanie decyzji.
31.01.2011 15:40 MZOPO.1131-1/2011 Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18.
27.01.2011 15:45 ALN.6863.3.2011 Decyzja o przyznaniu mieszkań z zasobów RTBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.
17.01.2011 14:17 SD.341-36/10 Zbycie samochodu służbowego OPEL Insignia.
17.01.2011 12:50 KKS.76402-1/10 Informacja w spr. zgłaszania instalacji emitującej pola elektromagnetyczne.