Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.09.2011 12:03 AP.271.65.2011 Informacja o unieważnieniu postępowania
02.09.2011 11:42 AP.271.65.2011 Zawiadomienie o wyniku postępowania
11.08.2011 16:19 AP.271.65.2011 Zapytanie, odpowiedź nr 1
11.08.2011 15:40 AP.271.65.2011 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
02.08.2011 14:00 AP.271.65.2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
02.08.2011 13:59 AP.271.65.2011 Ogłoszenie o zamówieniu