Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.11.2011 11:15 AP.271.61.2011 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
05.10.2011 13:27 AP.271.61.2011 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
25.08.2011 12:38 AP.271.61.2011 Wyjaśnienie do zapytania
25.08.2011 12:33 AP.271.61.2011 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
22.08.2011 12:14 AP.271.61.2011 Zapytanie i odpowiedź nr 14
19.08.2011 13:20 AP.271.61.20112 odpowiedź i zapytanie nr 13
18.08.2011 09:03 AP.271.61.2011 Zapytania i odpowiedzi
16.08.2011 11:54 AP.271.61.2011 Informacja o zmianie terminu postępowania
16.08.2011 11:44 AP.271.61.2011 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
11.08.2011 15:23 AP.271.61.2011 Zapytania i odpowiedzi nr 3 i 4
10.08.2011 12:30 AP.271.61.2011 Informacja o wartości kosztorysu inwestorskiego
09.08.2011 13:58 AP.271.61.2011 Zapytania i odpowiedzi (1, 2)
03.08.2011 12:14 AP.271.61.2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
03.08.2011 12:13 AP.271.61.2011 Ogłoszenie o zamówieniu