Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.10.2011 09:05 AP.271.62.2011 Zawiadominie o udzieleniu zamówienia
27.09.2011 10:19 AP.271.62.2011 Zawiadomienie o wyniku postępowania
23.08.2011 13:52 AP.271.62.2011 Zapytania nr 9 -10 i odpowiedzi
18.08.2011 10:04 AP.271.62.2011 Zapytania nr 2-8 i odpowiedzi
16.08.2011 11:42 AP.271.62.2011 Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
16.08.2011 11:41 AP.271.62.2011 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
10.08.2011 12:36 AP.271.62.2011 Informacja o wartości kosztorysu inwestorskiego
09.08.2011 12:44 AP.271.62.2011 Zapytanie nr 1 do SIWZ + odpowiedź
03.08.2011 15:46 AP.271.62.2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
03.08.2011 15:44 AP.271.62.2011 Ogłoszenie o zamówieniu