Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.10.2011 09:19 AP.271.73.2011 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
30.09.2011 13:46 AP.271.73.2011 Zapytanie nr 11 i odpowiedź
30.09.2011 13:45 AP.271.73.2011 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
29.09.2011 09:38 AP.271.73.2011 Zapytanie nr 10 i odpowiedź
28.09.2011 10:47 AP.271.73.2011 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
28.09.2011 10:43 AP.271.73.2011 Zapytania nr 4-9 i odpowiedzi, informacja o zmianie terminu
22.09.2011 08:36 AP.271.73.2011 Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
22.09.2011 08:34 AP.271.73.2011 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
19.09.2011 08:21 AP.271.73.2011 Zapytanie nr 3 i odpowiedź
15.09.2011 17:17 AP.271.73.2011 Zapytania nr 1 i 2 wraz z odpowiedziami
13.09.2011 15:31 AP.271.73.2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
13.09.2011 15:30 AP.271.73.2011 Ogłoszenie o zamówieniu