Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.11.2011 09:25 AP.271.76.2011 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
15.11.2011 10:00 AP.271.76.2011 Zawiadomienie o wyniku postępowania
27.10.2011 14:12 AP.271.76.2011 Zapytanie Nr 25 + odpowiedź
26.10.2011 16:28 AP.271.76.2011 Zapytanie Nr 24 + odpowiedź
25.10.2011 12:29 AP.271.76.2011 Zapytanie Nr 23 + odpowiedź
25.10.2011 10:25 AP.271.76.2011 Uzupełnienie do odpowiedzi
24.10.2011 09:47 AP.271.76.2011 Zapytanie Nr 22 + odpowiedź
19.10.2011 15:10 AP.271.76.2011 Zapytanie Nr 21 + odpowiedź
18.10.2011 15:44 AP.271.76.2011 Zapytania Nr 1-20, odpowiedzi + inf. o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
18.10.2011 15:39 AP.271.76.2011 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
13.10.2011 17:33 AP.271.76.2011 Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium
13.10.2011 17:31 AP.271.76.2011 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
05.10.2011 13:48 AP.271.76.2011 Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium
05.10.2011 13:44 AP.271.76.2011 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
22.09.2011 16:52 AP.271.76.2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
22.09.2011 16:49 AP.271.76.2011 Ogłoszenie o zamówieniu