Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.12.2011 14:07 AP.271.82.2011 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
25.11.2011 11:25 AP.271.82.2011 Zawiadomienie o wyniku postępowania
15.11.2011 14:29 AP.271.82.2011 Zapytanie nr 2 do SIWZ + odpowiedź
10.11.2011 16:26 AP.271.82.2011 Zapytanie nr 1 do SIWZ + odpowiedź
09.11.2011 13:20 AP.271.82.2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
09.11.2011 13:17 AP.271.82.2011 Ogłoszenie o zamówieniu