Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.04.2012 08:09 AP.271.94.2011 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
27.03.2012 14:43 AP.271.94.2011 Zawiadomienie o wyniku postępowania
13.02.2012 15:51 AP.271.94.2011 Zapytanie nr 8 i odpowiedź
08.02.2012 13:41 AP.271.94.2011 Zapytanie nr 6 i odpowiedzi
28.01.2012 13:21 AP.271.94.2011 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
26.01.2012 09:25 AP.27194.2011 Zapytanie nr 5 i odpowiedź
24.01.2012 09:08 AP.271.94.2011 Zapytania nr 3 i 4 + odpowiedzi
21.01.2012 13:06 AP.271.94.2011 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
18.01.2012 13:23 AP.271.94.2011 Zapytanie nr 2 + odpowiedź
12.01.2012 16:22 AP.271.94.2011 Zapytanie nr 1 i odpowiedzi
30.12.2011 09:32 AP.271.94.2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
30.12.2011 09:31 AP.271.94.2011 Ogłoszenie o zamówieniu