Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.12.2012 11:19 SD.1431.106.2012 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska na sprzedaż w drodze licytacji ruchomości nabytych poprzez spadkobranie.
03.12.2012 13:50 KD.7013.13.2012 Zawiadomienie o planowanej inwestycji „Przebudowa ulicy Przemysłowej” w Rudzie Śląskiej.
03.12.2012 12:13 ALS.6863.50.2012 Informacja o przyznaniu lokalu mieszkalnego przy ul. Fitelberga 3 w zasobach RTBS Sp. z o.o.
07.11.2012 09:55 PZ.6733.3.2012 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - „Budowa nasypu w miejscu rozebranego wiaduktu pod budowę fragmentu drogi w ciągu ulicy (...)
25.10.2012 16:16 KŚ-III.6341.23.2012.KMJ Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie wykonania urządzeń wodnych - wylotu fi 800 mm do potoku Bielszowickiego w km 11+ 390 oraz rowów przydrożnych wzdłuż ul. Dojazdowej i (...)
24.10.2012 15:20 SD.1431.105.2012 Ogłoszenie na przetarg w formie licytacji ustnej w sprawie wysokości stawki czynszowej w związku z wynajmem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Urzędu Miasta z przeznaczeniem na działalność (...)
03.10.2012 13:45 PZ.6733.2.2012 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - „Budowa gazociągu niskiego ciśnienia DZ160PE wraz z przyłączami gazu DZ63PE dla (...)".
24.09.2012 14:33 AGA.6871.188.2011 Ogłoszenie w sprawie handlu w miejscach wyznaczonych w okresie święta Wszystkich Świętych.
18.09.2012 14:26 KKS.7624.31.2010 Informacja o obwieszczeniu Prezydenta Miasta Zabrze w spr. „Budowa drogi publicznej w Zabrzu, łączącej węzeł „Wspólna” autostrady A4 z ulicą Makoszowską w rejonie km 29+500, na nieruchomościach (...)"
13.09.2012 16:35 FB.3060.1.2012 Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Miasta Ruda Śląska
10.09.2012 09:32 KKS.6220.1.36.2012 Informacja o zawiadomieniu Generalnego Dyrektora Ochrona Środowiska w spr. „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą".
10.09.2012 09:26 ALS.6863.36.2012 Informacja o przyznaniu lokali mieszkalnych w RTBS Sp. z o.o. - wywieszenie wykazu.
31.08.2012 12:39 KKS.7624.31.2010 Informacja o ogłoszeniu Prezydenta Miasta Zabrze w spr. „Budowa drogi publicznej w Zabrzu, łączącej węzeł „Wspólna” autostrady A4 z ulicą Makoszowską w rejonie km 29+500, na nieruchomościach (...)"
09.08.2012 16:45 KKG.7021.14.2011 Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Ruda Śląska
30.07.2012 10:10 KKS.7624.31.2010 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Zabrze dot. zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych (...)
25.07.2012 09:39 SD.1431.104.2012 Ogłoszenie Prezydenta Miasta na sprzedaż w drodze licytacji ruchomości nabytych w drodze spadkobrania.
24.07.2012 14:38 EO.2111.1.00011.2012 Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły - SP nr 14 w Rudzie Śląskiej.
20.07.2012 13:12 EO.2111.00001.2012 Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły - SP nr 20 i ZSP nr 4.
20.07.2012 13:08 EO.2111.00001.2012 Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły - ZS-P nr 2.
06.07.2012 10:01 EO.2111.00001.2012 Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.
06.07.2012 09:54 EO.2111.00001.2012 Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 w Rudzie Śląskiej ul. Główna 40.
02.07.2012 11:25 KKS.7624.31.2010 Obwieszczenie „Budowa drogi publicznej w Zabrzu, łączącej węzeł „Wspólna” autostrady A4 z ulicą Makoszowską w rejonie km 29+500, na nieruchomościach położonych w Zabrzu i Rudzie Śląskiej”.
21.06.2012 16:05 DKT-881-7/12 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 20 czerwca 2012r.
20.06.2012 09:05 Komunikat Miejskiej Komisji ds. Referendum w Rudzie Śląskiej
14.06.2012 14:04 Komunikat Prezydenta Miasta
28.05.2012 13:18 Komunikat Prezydenta Miasta Ruda Śląska
25.05.2012 14:20 EZ. 1431.22.2012 Ogłoszenie o wynikach konkursu nt.: „Program diagnostyczno-motywacyjny dla osób oczekujących na zakwalifikowanie i rozpoczęcie udziału w programie terapeutycznym”
25.05.2012 11:17 OBWIESZCZENIE
22.05.2012 10:36 KKS.7624.31.2010 Informacja nt.: Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi publicznej w Zabrzu, łączącej węzeł „Wspólna” autostrady A4 z ulicą Makoszowską (...)
21.05.2012 12:31 EO.2111.00001.2012 Ogłoszenie konkursu: "Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/placówki"
18.05.2012 15:16 ALM.6863. 23.2012 Informacja o przyznaniu lokali mieszkalnych - wywieszenie wykazu
16.04.2012 14:31 EZ.1431.16.2012 Ogłoszenie konkursu: „Program diagnostyczno - motywacyjny dla osób oczekujących na zakwalifikowanie i rozpoczęcie udziału w programie terapeutycznym”.
04.04.2012 13:14 EZ.1431.5.10.2012 Ogłoszenie konkursu: „Program psychoedukacyjny dla osób uzależnionych z deficytami poznawczymi i zagrożonych marginalizacją społeczną”.
30.03.2012 10:51 KKS.7624.31.2010 Informacja w spr. „Budowa drogi publicznej w Zabrzu, łączącej węzeł „Wspólna” autostrady A4 z ulicą Makoszowską w rejonie km 29+500, na nieruchomościach położonych w Zabrzu i Rudzie Śląskiej”.
29.03.2012 13:09 ALM.6863.14.2012 Decyzja o przyznaniu mieszkań z zasobów RTBS Sp. z o.o.
29.03.2012 12:53 AUB.7353-634/10 Informacja w spr. zmiany sposobu użytkowania warsztatu samochodowego na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na nieruchomości przy ulicy Katowickiej 131 w Rudzie Śląskiej (...)
15.02.2012 08:20 ALM.6863.8.2012 Decyzja o przyznaniu mieszkań z zasobów RTBS Sp. z o.o.
10.01.2012 15:56 FB.3201.2.2012 Informacja o nowych rachunkach bankowych urzędu miasta.
04.01.2012 15:04 KKS.6235.1.15.2011 Informacja o wyrobach zawierających azbest.