Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.03.2012 13:05 AP.271.103.2011 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
07.03.2012 12:59 AP.271.103.2011 Zawiadomienie o wyniku postępowania
27.01.2012 10:16 AP.271.103.2011 Zapytanie nr 4 do SIWZ + odpowiedź
18.01.2012 13:28 AP.271.103.2011 Zapytanie nr 3 do SIWZ + odpowiedź
17.01.2012 12:40 AP.271.103.2011 Zapytanie nr 2 do SIWZ + odpowiedź
17.01.2012 12:09 AP.271.103.2011 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
16.01.2012 10:23 AP.271.103.2011 Zapytanie nr 1 do SIWZ + odpowiedź
10.01.2012 14:22 AP.271.103.2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
10.01.2012 14:16 AP.271.103.2011 Ogłoszenie o zamówieniu