Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.04.2012 13:43 EZ.0711.18.2012 Wynik konsultacji w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Edmunda Kokota w Rudzie Śląskie - Bielszowicach.
24.04.2012 13:41 EZ.0711.17.2012 Wynik konsultacji w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Kochłowickiej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach.
23.04.2012 09:14 EZ. 0711.16.2012 Wynik konsultacji w spr. zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, objętych ochroną konserwatorską, w których wykonano remont całej elewacji frontowej.
17.04.2012 15:46 EZ.0711.20.12 Konsultacje w spr. nadania statutu Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163.
16.04.2012 15:35 EZ.0711.19.2012 Konsultacje w spr. określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji przez Prezydenta Miasta w spółkach z udziałem kapitałowym Miasta Ruda Śląska.
06.04.2012 12:43 EZ. 0711.16.2012 Konsultacje w spr. zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, objętych ochroną konserwatorską, w których wykonano remont całej elewacji frontowej.
06.04.2012 08:48 EZ.0711.18.2012 Konsultacje w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Edmunda Kokota w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach.
06.04.2012 08:44 EZ. 0711.17.2012 Konsultacje w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Kochłowickiej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach.
29.03.2012 12:00 EZ.0711.15.2012 Wynik konsultacji w spr. przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2012 – 2016.
29.03.2012 11:58 EZ.0711.14.2012 Wynik konsultacji w spr. zmieniającej uchwałę Nr 363/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.11.2007 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Ośrodek Interwencji (...)
29.03.2012 11:55 EZ.0711.12.2012 Wynik konsultacji w spr. określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta w spółkach z udziałem kapitałowym Miasta Ruda Śląska.
29.03.2012 11:53 EZ.0711.11.2012 Wynik konsultacji w spr. określania szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenia na raty oraz odstępowania od ustalenia (...)
29.03.2012 11:38 EZ.0711.10.2012 Wynik konsultacji w spr. ustalenia poziomu wskaźników określających wysokość dodatku mieszkaniowego.
21.03.2012 14:44 EZ.0711.14.2012 Konsultacje w spr. zmieniany uchwały Nr 363/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.11.2007 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Ośrodek Interwencji Kryzysowej w (...)
21.03.2012 13:29 EZ.0711.15.2012 Konsultacje w spr. przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2012–2016.
20.03.2012 15:51 EZ.0711.12.2012 Konsultacje w spr. określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta w spółkach z udziałem kapitałowym Miasta Ruda Śląska.
19.03.2012 15:43 EZ.0711.11.12 Konsultacje w spr. określania szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenia na raty oraz odstępowania od ustalenia opłaty (...)
19.03.2012 15:37 EZ.0711.10.2012 Konsultacje w spr. ustalenia poziomu wskaźników określających wysokość dodatku mieszkaniowego.
23.02.2012 13:34 EZ.0711.9.2012 Wynik konsultacji w spr. nadania statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Szpaków 33
23.02.2012 13:32 EZ.0711.8.2012 Wynik konsultacji w spr. nadania statutu Ośrodkowi Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
23.02.2012 13:31 EZ. 0711.7.2012 Wynik konsultacji w spr. nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Jana Gierałtowskiego 29
23.02.2012 13:29 EZ.0711.6.2012 Wynik konsultacji w spr. nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6.
21.02.2012 14:46 EZ.0711.4.2012 Wynik konsultacji w spr. połączenia Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34 oraz Poradni Medycyny Pracy (...)
15.02.2012 15:47 EZ.0711.9.2012 Konsultacje w spr. nadania statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Szpaków 33.
15.02.2012 13:42 EZ.0711.7.2012 Konsultacje w spr nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Jana Gierałtowskiego 29.
15.02.2012 13:36 EZ.0711.8.2012 Konsultacje w spr nadania statutu Ośrodkowi Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.
15.02.2012 13:13 EZ.0711.6.2012 Konsultacje w spr. nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6.
09.02.2012 14:42 EZ.0711.5.2012 Wynik konsultacji w spr. określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta w spółkach z udziałem kapitałowym Miasta Ruda Śląska.
02.02.2012 15:04 EZ.0711.5.2012 Konsultacje w spr. określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta w spółkach z udziałem kapitałowym Miasta Ruda Śląska.
27.01.2012 10:29 EZ.0711.4.2012 Konsultacje w spr. połączenia Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34 oraz Poradni Medycyny Pracy (...)
26.01.2012 16:46 EZ.0711.1.2012 Wynik konsultacji w spr. nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13.
26.01.2012 16:45 EZ.0711.1.2012 Wynik konsultacji w spr. nadania statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50d.
26.01.2012 16:42 EZ.0711.1.2012 Wynik konsultacji w spr. nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7.
18.01.2012 12:27 EZ.0711.3.2012 Konsultacje w spr. nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13.
18.01.2012 12:25 EZ.0711.2.2012 Konsultacje w spr. nadania statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50d.
18.01.2012 12:22 EZ.0711.1.2012 Konsultacje w spr. nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7