Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.12.2012 08:43 SP.0711.106.2012 Konsultacje w spr. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska
14.12.2012 08:38 SP.0711.105.2012 Konsultacje w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
14.12.2012 08:33 SP.0711.104.2012 Konsultacje w spr. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
13.12.2012 10:23 SP.0711.103.2012 Konsultacje w spr. zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta w spółkach z udziałem kapitałowym Miasta Ruda Śląska.
13.12.2012 10:06 SP.0711.102.2012 Konsultacje w spr. zmiany Statutu Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
12.12.2012 14:55 SP.0711.101.2012 Konsultacje w spr. określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska na rok 2013
12.12.2012 14:53 SP.0711.100.2012 Konsultacje w spr. zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51b
12.12.2012 14:49 SP.0711.99.2012 Konsultacje w spr. zmiany Statutu Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
21.11.2012 16:00 SP.0711.94.2012 Konsultacje w sprawie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
21.11.2012 15:57 SP.0711.93.2012 Konsultacje w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
21.11.2012 15:45 SP.0711.92.2012 Konsultacje w sprawie zmiany Statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50d
21.11.2012 15:44 SP.0711.91.2012 Konsultacje w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
21.11.2012 15:42 SP.0711.90.2012 Konsultacje w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
21.11.2012 15:40 SP.0711.89.2012 Konsultacje w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3
21.11.2012 15:39 SP.0711.88.2012 Konsultacje w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Jana Gierałtowskiego 29
21.11.2012 15:36 SP.0711.87.2012 Konsultacje w sprawie zmiany Statutu Poradni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
21.11.2012 15:34 SP.0711.86.2012 Konsultacje w sprawie zmiany Statutu Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
21.11.2012 15:32 SP.0711.85.2012 Konsultacje w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
24.10.2012 15:23 SP.0711.76.2012 Konsultacje w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji przez Prezydenta Miasta w spółkach z udziałem kapitałowym Miasta Ruda Śląska
17.10.2012 10:45 SP.0711.73.2012 Konsultacje w sprawie zmiany Statutu Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
17.10.2012 10:35 SP.0711.72.2012 Konsultacje w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Placówka Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej”
17.10.2012 10:23 SP.0711.71.2012 Konsultacje w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Placówka Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej”
10.10.2012 11:47 SP.0711.68.2012 Konsultacje w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Borowików w Rudzie Śląskiej
19.09.2012 11:09 SP.0711.60.2012 Konsultacje w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
19.09.2012 10:57 SP.0711.59.2012 Konsultacje w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
19.09.2012 10:33 SP.0711.61.2012 Konsultacje w sprawie zmiany Statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50d
19.09.2012 10:11 SP.0711.58.2012 Konsultacje w sprawie zmiany Statutu Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
14.09.2012 10:19 SP.0711.56.2012 Konsultacje w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Miasta Ruda Śląska
11.09.2012 14:40 EZ.0711.31.2012 Wyniki konsultacji w prs. likwidacji Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Szpaków 33.
20.08.2012 14:25 EZ.0711.32.2012 Wynik konsultacji w spr. zmiany uchwały nr 1087/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13.05.2010 r. zmieniającą uchwałę nr 364/XVI/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.11.2003r. (...)
20.08.2012 13:49 EZ.0711.30.2012 Wynik konsultacji w spr. zmiany Uchwały nr PR.0007.302.2011 Rady Miasta z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska (...)
20.08.2012 13:46 EZ.0711.28.2012 Wynik konsultacji w spr. zmiany Uchwały Nr 933/XLIX/2009 Rady Miasta z dnia 30.09.2009 r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie Miasta Ruda Śląska do kategorii dróg gminnych wraz z (...)
20.08.2012 13:44 EZ.0711.27.2012 Wynik konsultacji w spr. zmiany przebiegu drogi publicznej kategorii gminnej Nr 176 004 S, ulicy Konstantego Damrota.
20.08.2012 13:41 EZ.0711.26.2012 Wynik konsultacji w spr. pozbawienia odcinka drogi publicznej Nr 176 004 S, ulicy Konstantego Damrota, dotychczasowej kategorii drogi gminnej.
09.08.2012 17:05 EZ.0711.32.2012 Konsultacje w spr. zmiany uchwały nr 1087/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13.05.2010 r. zmieniającą uchwałę nr 364/XVI/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.11.2003 r. w (...)
03.08.2012 08:16 EZ. 0711.31.2012 Konsultacje w spr. likwidacji Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Szpaków 33.
24.07.2012 09:03 EZ. 0711.40.2012 Konsultacje w spr. zmiany Uchwały nr PR.0007.302.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda (...)
16.07.2012 16:01 EZ.0711.28.2012 Konsultacje w spr. zmiany Uchwały Nr 933/XLIX/2009 Rady Miasta z dnia 30.09.2009 r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie Miasta Ruda Śląska do kategorii dróg gminnych wraz z (...)
16.07.2012 15:59 EZ.0711.27.2012 Konsultacje w spr. zmiany przebiegu drogi publicznej kategorii gminnej Nr 176 004 S, ulicy Konstantego Damrota.
16.07.2012 15:57 EZ.0711.26.2012 Konsultacje w spr. pozbawienia odcinka drogi publicznej Nr 176 004 S, ulicy Konstantego Damrota, dotychczasowej kategorii drogi gminnej.
25.06.2012 13:30 EZ.0711.24.2012 Wynik konsultacji w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Kochłowickiej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach.
25.06.2012 13:28 EZ.0711.23.2012 Wynik konsultacji w spr. nadania statutu Ośrodkowi Adaptacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej. [
15.06.2012 14:11 EZ. 0711.24.2012 Konsultacje w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Kochłowickiej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach.
15.06.2012 14:07 EZ. 0711.23.2012 Konsultacje w spr. nadania statutu Ośrodkowi Adaptacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej.
31.05.2012 17:38 EZ. 0711.22.2012 Wynik konsultacji w spr. szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.(..)
30.05.2012 12:58 EZ. 0711.21.2012 Wynik konsultacji w spr. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników (...)
24.05.2012 15:42 EZ. 0711.22.2012 Konsultacje w spr. szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (...
18.05.2012 12:33 EZ. 0711.21.2012 Konsultacje w spr. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (...)
25.04.2012 15:26 EZ.0711.20.2012 Wynik konsultacji w spr. nadania statutu Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163.
24.04.2012 13:43 EZ.0711.18.2012 Wynik konsultacji w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Edmunda Kokota w Rudzie Śląskie - Bielszowicach.

1 2 następna