Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.06.2012 10:37 AP.271.6.2012 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
01.06.2012 09:42 AP.271.6.2012 Zawiadomienie o wyniku postępowania
08.05.2012 15:30 AP.271.6.2012 Zapytanie do SIWZ nr 5 + odpowiedź
30.04.2012 14:23 AP.271.6.2012 Zapytanie do SIWZ nr 4 + odpowiedź
27.04.2012 12:51 AP.271.6.2012 Zapytanie do SIWZ nr 1, 2, 3 + odpowiedzi
24.04.2012 11:20 AP.271.6.2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
24.04.2012 11:14 AP.271.6.2012 Ogłoszenie o zamówieniu