Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.07.2012 08:36 AP.271.34.2012 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
14.06.2012 08:39 AP.271.34.2012 Ponowny wybór oferty najkorzystniejszej
06.06.2012 13:02 AP.271.34.2012 Zawiadomienie o wyniku postępowania
17.05.2012 09:16 AP.271.34.2012 Zapytania 4-6 i odpowiedzi
15.05.2012 08:43 AP.271.34.2012 Zapytania 1-3 i odpowiedzi
07.05.2012 14:15 AP.271.34.2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
07.05.2012 14:14 AP.271.34.2012 Ogłoszenie o zamówieniu