Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.08.2012 15:13 AP.271.48.2012 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
18.07.2012 08:37 AP.271.48.2012 Zawiadomienie o wyniku postępowania
11.06.2012 15:01 AP.271.48.2012 Zapytanie Nr 2 i odpowiedź
08.06.2012 10:06 AP.271.48.2012 Zapytanie nr 1 i odpowiedź
30.05.2012 10:00 AP.271.48.2012 Secyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
30.05.2012 09:58 AP.271.48.2012 Ogłoszenie o zamówieniu