Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.08.2012 16:10 AP.271.30.2012 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
16.07.2012 15:15 AP.271.30.2012 Zawiadomienie o wyniku postępowania
13.06.2012 12:20 AP.271.30.2012 Zapytania do SIWZ 3-6 + odpowiedzi
12.06.2012 11:56 AP.271.30.2012 Zapytanie do SIWZ nr 1, 2 + odpowiedź
12.06.2012 11:38 AP.271.30.2012 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
06.06.2012 15:40 AP.271.30.2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
06.06.2012 15:38 AP.271.30.2012 Ogłoszenie o zamówieniu