Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.10.2012 13:09 AP.271.47.2012 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
28.09.2012 11:53 AP.271.47.2012 Zawiadomienie o powtórzeniu czynności i unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 22
26.09.2012 09:38 AP.271.47.2012 Zawiadomienie o wyniku postępowania
13.08.2012 11:25 AP.271.47.2012 Zapytanie nr 11 i 12 wraz z odpowiedziami
03.08.2012 11:34 AP.271.47.2012 Informacja dla Wykonawców - zmodyfikowane załączniki 1 do SIWZ
02.08.2012 12:31 AP.271.47.2012 Zapytania i odpowiedzi nr 9 i 10
28.07.2012 09:55 AP.271.47.2012 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
25.07.2012 15:56 AP.271.47.2012 Zmiana treści SIWZ
25.07.2012 09:29 AP.271.47.2012 Modyfikacja treści SIWZ
25.07.2012 08:04 AP.271.47.2012 Informacja o przesłaniu ogłoszenia o zmianie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (2)
24.07.2012 09:59 AP.271.47.2012 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
24.07.2012 09:23 AP.271.47.2012 Zapytanie nr 7 i 8 wraz z odpowiedziami
19.07.2012 16:22 AP.271.47.2012 Zapytania nr 4,5 i 6 wraz z odpowiedziami
19.07.2012 16:20 AP.271.47.2012 Informacja o przesłaniu ogłoszenia o zmianie ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej
18.07.2012 14:02 AP.271.47.2012 Zapytanie nr 3 i odpowiedź
16.07.2012 11:41 AP.271.47.2012 Zapytanie nr 2 i odpowiedź
04.07.2012 14:20 AP.271.47.2012 Zapytanie i odpowiedź nr 1
15.06.2012 11:38 AP.271.47.2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
15.06.2012 11:32 AP.271.47.2012 Ogłoszenie o zamówieniu