Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.11.2012 09:31 AP.271.91.2012 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
14.09.2012 09:06 AP.271.91.2012 Zawiadomienie o wyniku postępowania
16.08.2012 10:38 AP.271.91.2012 Zapytanie nr 2 wraz z odpowiedziami
11.08.2012 13:11 AP.271.91.2012 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
08.08.2012 11:05 AP.271.91.2012 Zmiana treści SIWZ
02.08.2012 13:44 AP.271.91.2012 Zapytanie nr 1 wraz z odpowiedziami
25.07.2012 10:16 AP.271.91.2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
25.07.2012 10:15 AP.271.91.2012 Ogłoszenie o zamówieniu