Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.10.2012 10:39 AP.271.98.2012 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
25.09.2012 13:59 AP.271.98.2012 Zawiadomienie o wyniku postępowania
23.08.2012 14:06 AP.271.98.2012 Zapytanie i odpowiedź nr 3
22.08.2012 14:12 AP.271.98.2012 Zapytanie i odpowiedzi nr 1 i 2
22.08.2012 10:18 AP.271.98.2012 Informacja dot.kwoty zabezpieczonej na realizacę zamówienia
16.08.2012 14:46 AP.271.98.2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
16.08.2012 14:44 AP.271.98.2012 Ogłoszenie o zamówieniu