Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.11.2012 10:35 AP.271.122.2012 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
25.10.2012 09:16 AP.271.122.2012 Zawiadomienie o wyniku postępowania - zadanie nr 1
19.10.2012 12:55 AP.271.122.2012 Zawiadomienie o wyniku postępowania
12.10.2012 11:47 AP.271.122.2012 Zapytanie nr 2 i odpowiedzi
11.10.2012 10:58 AP.271.122.2012 Zapytanie nr 1 do SIWZ wraz z odpowiedziami
04.10.2012 16:17 AP.271.122.2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
04.10.2012 16:16 AP.271.122.2012 Ogłoszenie o zamówieniu