Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.01.2013 14:03 AP.271.121.2012 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
19.12.2012 08:44 AP.271.121.2012 Zawiadomienie o dokonaniu ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej
13.12.2012 08:27 AP.271.121.2012 Zawiadomienie o unieważnieniu i powtórzeniu czynności
04.12.2012 14:37 AP.271.121.2012 Zawiadomienie o wyniku postępowania
06.11.2012 14:47 AP.271.121.2012 Zapytanie nr 3 i odpowiedzi
31.10.2012 14:45 AP.271.121.2012 Zapytania i odpowiedzi do SIWZ
30.10.2012 10:37 AP.271.121.2012 Informacja o zmianie terminu składania ofert
30.10.2012 10:36 AP.271.121.2012 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
12.10.2012 09:34 AP.271.121.2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
12.10.2012 09:33 AP.271.121.2012 Ogłoszenie o zamówieniu