Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.01.2013 11:30 AP.271.125.2012 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
07.01.2013 13:37 AP.271.125.2012 Zawiadomienie o wyniku postępowania
27.11.2012 15:00 AP.271.125.2012 Informacja z otwarcia ofert
22.11.2012 11:24 AP.271.125.2012 Zapytania nr 16 i 18 oraz odpowiedzi
20.11.2012 14:43 AP.271.125.2012 Informacja o zmianie terminu składania ofert oraz odpowiedzi na zapytania 13,15, i 17
20.11.2012 14:38 AP.271.125.2012 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3)
16.11.2012 10:39 AP.271.125.2012 Zapytania 9-12 i 14 i odpowiedzi
14.11.2012 15:08 AP.271.125.2012 Informacja o zmianie terminu składania ofert (2)
14.11.2012 15:07 AP.271.125.2012 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)
12.11.2012 14:01 AP.271.125.2012 Zapytania nr 6 i 8 oraz odpowiedzi
09.11.2012 09:24 AP.271.125.2012 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
09.11.2012 09:03 AP.271.125.2012 Informacja o zmianie terminu składania ofert i odpowiedź na zapytanie nr 7
06.11.2012 14:01 AP.271.125.2012 Zapytania 3-5 i odpowiedzi
30.10.2012 12:03 AP.271.125.2012 Zapytania nr 1 i 2 do SIWZ i odpowiedzi
22.10.2012 14:17 AP.271.125.2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
22.10.2012 14:16 AP.271.125.2012 Ogłoszenie o zamówieniu