Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.02.2013 09:03 AP.271.124.2012 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
16.01.2013 13:37 AP.271.124.2012 Zawiadomienie o wyniku postępowania
30.11.2012 08:44 AP.271.124.2012 Informacja z otwarcia ofert
22.11.2012 15:37 AP.271.124.2012 Zapytanie Nr 3 + odpowiedź
21.11.2012 14:07 AP.271.124.2012 Zapytanie Nr 1 i 2 + odpowiedź
24.10.2012 10:03 AP.271.124.2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
24.10.2012 10:00 AP.271.124.2012 Ogłoszenie o zamówieniu