Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.12.2012 09:50 AP.271.123.2012 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
23.11.2012 10:13 AP.271.123.2012 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
06.11.2012 10:47 AP.271.123.2012 Dodatkowa informacja do postepowania
05.11.2012 13:13 AP.271.123.2012 Zapytanie, odpowiedź nr 1
31.10.2012 12:55 AP.271.123.2012 Informacja dotycząca zmiany terminów
31.10.2012 12:53 AP.271.123.2012 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
24.10.2012 12:32 AP.271.123.2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
24.10.2012 12:30 AP.271.123.2012 Ogłoszenie o zamówieniu