Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.02.2013 10:17 AP.271.129.2012 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
24.01.2013 11:23 AP.271.129.2012 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
14.01.2013 12:32 AP.271.129.2012 Zawiadomienie o wyniku postępowania
07.12.2012 13:01 AP.271.129.2012 Informacja z otwarcia ofert
04.12.2012 12:47 AP.271.129.2012 Zapytanie Nr 12 + odpowiedź
30.11.2012 13:22 AP.271.129.2012 Zapytanie Nr 6 - 11 + odpowiedzi oraz inf. o zmianie terninu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium
30.11.2012 13:21 AP.271.129.2012 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
29.11.2012 09:24 AP.271.129.2012 Informacja dotycząca wizji lokalnej
26.11.2012 13:04 AP.271.129.2012 Zapytanie Nr 1 - 5 + odpowiedzi
14.11.2012 12:44 AP.271.129.2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieni (SIWZ)
14.11.2012 12:42 AP.271.129.2012 Ogłoszenie o zamówieniu