Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.12.2012 11:42 AP.271.138.2012 Informacja o unieważnieniu postępowania
14.12.2012 13:08 AP.271.138.2012 Informacja z otwarcia ofert
05.12.2012 14:03 AP.271.138.2012 Zapytanie i odpowiedź nr 1
04.12.2012 10:12 AP.271.138.2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
04.12.2012 10:10 AP.271.138.2012 Ogłoszenie o zamówieniu