Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.02.2013 11:43 AP.271.131.2012 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
29.01.2013 09:16 AP.271.131.2012 Zawiadomienie o wyniku postępowania
28.12.2012 11:22 AP.271.131.2012 Informacja z otwarcia ofert
14.12.2012 14:03 AP.271.131.20121 Zapytanie nr 1 wraz z odpowiedziami
05.12.2012 12:43 AP.271.131.2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
05.12.2012 12:42 AP.271.131.2012 Ogłoszenie o zamówieniu