Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.01.2013 14:53 AP.271.142.2012 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
21.01.2013 15:38 AP.271.142.2012 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
28.12.2012 11:43 AP.271.142.2012 Informacja z otwarcia ofert
14.12.2012 09:33 AP.271.142.2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
14.12.2012 09:31 AP.271.142.2012 Ogłoszenie o zamówieniu