Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.01.2013 14:15 AP.271.147.2012 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
22.01.2013 10:33 AP.271.147.2012 Zawiadomienie o wyniku postępowania
07.01.2013 13:11 AP.271.147.2012 Informacja z otwarcia ofert
19.12.2012 10:47 AP.271.147.2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
19.12.2012 10:40 AP.271.147.2012 Ogłoszenie o zamówieniu