Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.02.2013 15:36 AP.271.146.2012 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
22.01.2013 12:03 AP.271.146.2012 Zawiadomienie o wyniku postępowania
04.01.2013 12:36 AP.271.146.2012 Informacja z otwarcia ofert
31.12.2012 12:06 AP.271.146.2012 Zapytanie Nr 1 + odpowiedź
20.12.2012 10:26 AP.271.146.2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
20.12.2012 10:22 AP.271.146.2012 Ogłoszenie o zamówieniu