Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.02.2013 13:26 AP.271.153.2012 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
22.01.2013 10:28 AP.271.153.2012 Zawiadomienie o wyniku postępowania
11.01.2013 12:31 AP.271.153.2013 Informacja z otwarcia ofert
08.01.2013 12:07 AP.271.153.2012 Zapytanie do SIWZ nr 1 + odpowiedź
31.12.2012 11:42 AP.271.153.2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
31.12.2012 11:40 AP.271.153.2012 Ogłoszenie o zamówieniu