Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.12.2013 11:31 KKO.6235.1.1.2013 Ogłoszenie w spr. obowiązku złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest.
05.12.2013 10:15 KKS.6220.1.33.2013 Informacja w spr. „Działania studyjno-koncepcyjne służące udostępnianiu terenów inwestycyjnych Miasta Zabrze. Teren przy ul. Bytomskiej – Szyb Franciszek”.
15.11.2013 14:36 KI.033.1.188.2013 Zawiadomienia Prezydenta Miasta Zabrze w spr. "Wprowadzanie ścieków (wód opadowych i roztopowych) do ziemi za pomocą systemu retencyjno - sedymentacyjnego składającego się z wielofunkcyjnych (...)".
15.11.2013 09:44 KKS.6220.1.41.2013 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w spr. „Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego”.
08.11.2013 13:43 KKS.6220.1.33.2013 Ogłoszenie i zawiadomienie Prezydenta Miasta Zabrze w spr. „Działania studyjno-koncepcyjne służące udostępnianiu terenów inwestycyjnych Miasta Zabrze. Teren przy ul. Bytomskiej – Szyb Franciszek”.
25.10.2013 09:38 KD.7013.10.2012 Ogłoszenie w spr. „BUDOWA ODCINKA TRASY N-S OD UL. BUKOWEJ DO ULICY KOKOTA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ WRAZ Z WĘZŁEM DWUPOZIOMOWYM”
04.10.2013 13:27 PZ.6740.837.2012 Informacja w spr. inwestycji drogowej p/n.: rozbudowa ulicy Władysława Jagiełły i ulicy Dojazdowej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz (...)
25.09.2013 14:54 SI.2613.00001.2013 Ogłoszenie o możliwości przekazania zbędnych składników majątku ruchomego będących w dyspozycji Urzędu Miasta Ruda Śląska innej samorządowej jednostce budżetowej, samorządowemu zakładowi (...)
12.09.2013 17:48 KKS.6220.1.33.2013 Ogłoszenie w spr. „Działania studyjno-koncepcyjne służące udostępnianiu terenów inwestycyjnych Miasta Zabrze. Teren przy ul. Bytomskiej – Szyb Franciszek”.
04.09.2013 11:27 PZ.6733.1.2013 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: "Budowa - przebudowa gazociągu o średnicy Dn500 i ciśnieniu 1,6 MPa (...)".
30.08.2013 08:27 KKS.6220.1.41.2013 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie „Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego”.
21.08.2013 13:42 PZ.6740.267.2013 Informacja o o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa ul. ks. Ludwika Tunkla wraz z rozbiórką wiaduktu.
29.07.2013 09:29 PZ.6740.206.2013 Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa ulicy Średniej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach (...)"
29.07.2013 09:22 PZ.6740.267.2013 Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: - „Rozbudowa ul. ks. Ludwika Tunkla wraz z rozbiórką wiaduktu (...)"
26.07.2013 13:08 EO.4424.00259.2013 Odpowiedź na Petycję z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zwiększenia ilości oddziałów przedszkolnych w Rudzie Śląskiej na rok szkolny 2013/2014, podpisaną przez mieszkańców Rudy Śląskiej
24.07.2013 09:36 KKS.6220.1.33.2013 Informacja nt. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Działania studyjno-koncepcyjne służące udostępnianiu terenów (...)
01.07.2013 09:20 PZ.6740.206.2013 Wszczęcie postępowania w spr. inwestycji drogowej: "Przebudowa ulicy Średniej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach".
25.06.2013 10:28 KKS.6220.1.29.2013 Informacja o obwieszczeniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.
25.06.2013 10:20 AF.042.3.2013 Ogłoszenie Miasta Chorzów o udzieleniu zamówienia publicznego.
23.05.2013 17:38 EO.2111.2.11.2013 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 7.
17.05.2013 13:41 EO.2111.2.11.2013 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora.
18.04.2013 13:40 KKS.6324.1.24.2013 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w spr. konsultacji społecznych - warunki korzystania z wód regionu wodnego Małej Wisły.
18.04.2013 13:36 KKS.6324.1.24.2013 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w spr. konsultacji społecznych - warunki korzystania z wód regionu wodnego Górnej Odry.
04.04.2013 15:26 KKS.6220.1.41.2012 Informacja SKO w sprawie: „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, punkt zbierania złomu oraz instalacja do pirolizy opon samochodowych”.
03.04.2013 14:59 PZ.6740.837.2012 Decyzja w spr. inwestycji drogowej: "Rozbudowa ulicy Władysława Jagiełły i ulicy Dojazdowej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz (...)".
13.03.2013 14:38 PZ.6740.837.2012 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Władysława Jagiełły i ulicy Dojazdowej w Rudzie Śląskiej (...)
01.03.2013 11:01 SI.2613.00001.2013 Ogłoszenie w sprawie składników majątku ruchomego (...) przeznaczonych do przekazania innej samorządowej jednostce budżetowej, samorządowemu zakładowi budżetowemu, (...)
22.02.2013 13:10 FB.3060.1.2013 Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Miasta Ruda Śląska
13.02.2013 09:52 PZ.6733.4.2012 "Budowa gazociągu średniego ciśnienia D63mm (...) przy ul. ks. Ludwika Tunkla" - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
31.01.2013 08:56 AM.1431.1.2013 Terminy spotkań Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w roku 2013.
18.01.2013 14:51 SDO.1431.1.2013 Ogłoszenie o sprzedaży w drodze licytacji ruchomości nabytych poprzez spadkobranie.
04.01.2013 08:45 KKO.6235.1.1.2013 Informacja o wyrobach zawierających azbest