Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.11.2013 11:44 EK.524.2.78.2013 Oferta realizacji zadania publicznego: „Dofinansowanie udziału Drużyny Ratowniczej OM ŚWOPR Ruda Śląska w edycji finałowej Grand Prix Polski oraz Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Wodnym".
04.11.2013 12:55 EK.524.1.2.2013 Oferta realizacji zadania publicznego: „XXI Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej "CMOK SONG”.
22.10.2013 13:35 EZ.1431.21.2013 Wynik konkursu: „Dbaj o zdrowie bez barier” - oferty wybrane.
22.10.2013 13:30 EZ.1431.21.2013 Wynik konkursu: „Dbaj o zdrowie bez barier” - oferty odrzucone.
02.10.2013 15:54 EZ.8141.8.8.2013 Oferta realizacji zadania publicznego: „Precz z otyłością zimą”
27.09.2013 13:50 EZ.8141.8.5.2013 Oferta realizacji zadania publicznego: „Akademia dobrego rodzicielstwa”
27.09.2013 13:47 EZ.8141.8.6.2013 Oferta realizacji zadania publicznego: „Razem damy radę – wspierajmy swoje rodziny”
27.09.2013 13:38 EZ.8141.8.7.2013 Oferta realizacji zadania publicznego: „Aktywni w każdym wieku”
25.09.2013 15:56 EZ.8141.8.4.2013 Oferta realizacji zadania publicznego: "Trzeźwe myśli".
23.09.2013 15:32 EZ.8030.3.11.2013 Ogłoszenie konkursu: "Dbaj o zdrowie bez barier".
13.09.2013 14:00 EZ.8141.8.3.2013 Oferta realizacji zadania publicznego: „Rodzina zawsze razem”.
10.09.2013 15:47 EZ.8141.8.2.2013 Oferta realizacji zadania publicznego: "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym".
03.09.2013 12:49 EK.524.2.77.2013 Oferta realizacji zadania publicznego: "Turystyka i krajoznawstwo".
13.08.2013 15:13 EK.524.2.76.2013 Oferta realizacji zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
11.06.2013 13:50 EK.524.2.75.2013 Oferta realizacji zadania publicznego: "Dofinansowanie udziału Drużyny Ratowniczej OM ŚWOPR Ruda Śląska w Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Wodnym".
05.06.2013 15:14 EZ.8141.2.2.2013 Wynik konkursu: „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży”.
06.05.2013 15:40 EZ.1431.16.2013 Wynik konkursu: „Dni Profilaktyki”.
29.04.2013 14:16 EZ.8141.2.2.2013 Ogłoszenie konkursu: „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży”.
09.04.2013 14:40 EK.524.2.74.2013 Oferta realizacji zadania publicznego: "Organizacja imprez turystyczno – krajoznawczych".
26.03.2013 10:17 EZ.1431.15.2013 Wynik konkursu: „Wakacje ze zdrowiem” - oferty wybrane.
26.03.2013 10:16 EZ.1431.15.2013 Wynik konkursu: „Wakacje ze zdrowiem” - oferta odrzucona.
26.03.2013 10:14 EZ.1431.15.2013 Wynik konkursu: „Diabetycy 2013” - oferta wybrana.
26.03.2013 10:13 EZ.1431.15.2013 Wynik konkursu: „Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców Miasta Ruda Śląska” - oferta wybrana.
26.03.2013 10:11 EZ.1431.15.2013 Wynik konkursu: „Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców Miasta Ruda Śląska” - oferty odrzucone.
25.03.2013 14:23 EZ.8141.2.1.2013 Ogłoszenie konkursu: "Dni profilaktyki".
07.03.2013 17:34 EK.524.2.73.2013 Oferta realizacji zadania publicznego: "Dofinansowanie udziału Drużyny Ratowniczej OM WOPR Ruda Śląska w zawodach: Mistrzostwa Śląska, Grand Prix Polski oraz Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Wodnym".
14.02.2013 10:22 EZ.8030.3.2013 Ogłoszenie konkursu: "Wakacje ze zdrowiem".
14.02.2013 10:04 EZ.8030.3.2.2013 Ogłoszenie konkursu: "Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska”
14.02.2013 09:55 EZ.8030.3.5.2013 Ogłoszenie konkursu: "Diabetycy 2013".
12.02.2013 16:03 EZ.1431.10.2013 Wynik konkursu: „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska”
12.02.2013 16:02 EZ.1431.10.2013 Wynik konkursu: „Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci”
12.02.2013 16:01 EZ.1431.10.2013 Wynik konkursu: „Godne życie i umieranie”
12.02.2013 15:59 EZ.1431.10.2013 Wynik konkursu: „Program wsparcia kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi”
12.02.2013 15:58 EZ.1431.10.2013 Wynik konkursu: „Diabetycy 2013”
12.02.2013 15:57 EZ.1431.10.2013 Wynik konkursu: „Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców Miasta Ruda Śląska”
12.02.2013 15:54 EZ.1431.10.2013 Wynik konkursu: „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności woluntarystycznej na terenie Rudy Śląskiej”
12.02.2013 15:53 EZ.1431.10.2013 Wynik konkursu: „Integrowanie mniejszości narodowych szczególnie mniejszości romskiej ze społecznością lokalną”
12.02.2013 15:52 EZ.1431.10.2013 Wynik konkursu: „Spotkania integracyjne środowiska emerytów i rencistów”
12.02.2013 15:50 EZ.1431.10.2013 Wynik konkursu: „Prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej”
12.02.2013 15:48 EZ.1431.10.2013 Wynik konkursu: „Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”
12.02.2013 15:46 EZ.1431.10.2013 Wynik konkursu: „Aktywizacja osób starszych poprzez działania interdyscyplinarne wspomagające utrzymanie prawidłowej kondycji”
12.02.2013 15:45 EZ.1431.10.2013 Wynik konkursu: „Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i rodzin katyńskich”
12.02.2013 15:43 EZ.1431.10.2013 Wynik konkursu: „Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”
11.02.2013 10:20 EK.524.2.72.2013 Oferta realizacji zadania publicznego: "Projekt Silesia".
05.02.2013 15:06 EK.524.2.71.2013 Oferta realizacji zadania publicznego:"Organizacja piłkarskich turniejów halowych"
05.02.2013 12:03 EK.524.2.70.2013 Oferta realizacji zadania publicznego: "Wyjazd akrobatów KPKS „Halemba” na zawody międzynarodowe do Belgii".
04.02.2013 14:45 EZ.524.1.2012 Ogłoszenie konkursu: „Sfinansowanie lub dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych”
24.01.2013 12:08 EZ.8141.2.10.2012 Wyniki konkursu: „Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży – ferie z profilaktyką”.
22.01.2013 15:19 EK.524.2.69.2013 Oferta realizacji zadania publicznego: "Ćwierćfinały Mistrzostw Polski Juniorek w Piłce Ręcznej".
16.01.2013 10:11 EK.524.2.44.2013 Oferta realizacji zadania publicznego: "Udział SR-S Gwiazda Ruda Śląska w turniejach finałowych Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu w kategorii U14 i U18".

1 2 następna