Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.03.2013 12:44 AP.271.14.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
26.02.2013 09:52 AP.271.14.2013 Informacja o wyniku postępowania
19.02.2013 12:52 AP.271.14.2013 Informacja z otwarcia ofert
05.02.2013 14:06 AP.271.14.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
05.02.2013 14:01 AP.271.14.2013 Ogłoszenie o zamówieniu