Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.03.2013 13:24 AP.271. 15.2013 Ogłoszenie oudzieleniu zamówienia
15.03.2013 09:56 AP.271.15.2013 Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej
08.03.2013 09:11 AP.271.15.2013 Zawiadomienie o wyniku postępowania
22.02.2013 13:47 AP.271.15.2013 Informacja z otwarcia ofert
20.02.2013 10:27 AP.271.15.2013 Zmiana do SIWZ
18.02.2013 12:53 AP.271.15.2013 Zapytanie do SIWZ nr 1 + odpowiedzi
11.02.2013 12:58 AP.271.15.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
11.02.2013 12:55 AP.271.15.2013 Ogłoszenie o zamówieniu