Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.04.2013 08:19 AP.271.30.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
25.03.2013 15:24 AP.271.30.2013 Zawiadomienie o wyniku postępowania
18.03.2013 14:10 AP.271.30.2013 Informacje z otwarcia ofert
14.03.2013 08:24 AP.271.30.2013 Zapytania nr 4 i 5 wraz z odpowiedziami
14.03.2013 08:23 AP.271.30.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3)
12.03.2013 10:26 AP.271.30.2013 Dokument informacyjny - zmiana terminu składania i otwarcia ofert
12.03.2013 10:25 AP.271.30.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)
07.03.2013 16:39 AP.271.30.2013 Zapytania nr 2 i 3 wraz z odpowiedziami
07.03.2013 16:38 AP.271.30.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
05.03.2013 14:34 AP.271.30.2013 Zapytanie nr 1 do SIWZ wraz z odpowiedzią
01.03.2013 14:05 AP.271.30.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
01.03.2013 14:04 AP.271.30.2013 Ogłoszenie o zamówieniu