Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.04.2013 10:30 AP.271.28.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
12.04.2013 08:14 AP.271.28.2013 Zawiadomienie o wyniku postępowania
26.03.2013 11:27 AP.271.28.2013 Informacje z otwarcia ofert
22.03.2013 08:13 AP.271.28.2013 Zapytania nr 2 i 3 i odpowiedzi
15.03.2013 12:22 AP.271.28.2013 Zapytanie nr 1 i odpowiedź
11.03.2013 12:27 AP.271.28.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
11.03.2013 12:26 AP.271.28.2013 Ogłoszenie o zamówieniu