Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.05.2013 15:13 AP.271.42.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
30.04.2013 12:34 AP.271.42.2013 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
12.04.2013 10:52 AP.271.42.2013 Informacja z otwarcia ofert
08.04.2013 12:48 AP.271.42.2013 Zapytanie i odpowiedź nr 1
26.03.2013 10:33 AP.271.42.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
26.03.2013 10:31 AP.271.42.2012 Ogłoszenie o zamówieniu