Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.07.2013 14:04 AP.271.71.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
17.06.2013 08:50 AP.271.71.2013 Zawiadomienie o wyniku postępowania
14.06.2013 10:26 AP.271.71.2013 Informacje z otwarcia ofert
05.06.2013 15:36 AP.271.71.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
05.06.2013 15:34 AP.271.71.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia