Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.07.2013 11:45 AP.271.73.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
02.07.2013 09:51 AP.271.73.2013 Zawiadomienie o wyniku postępowania
28.06.2013 10:42 AP.271.78.2013 Informacje z otwarcia ofert
25.06.2013 14:10 AP.271.73.2013 Informacja o zmianie zapisów we wzorze umowy
25.06.2013 14:09 AP.271.73.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
24.06.2013 14:37 AP.271.73.2013 Zapytania nr 1 i 2 + odpowiedzi
12.06.2013 14:00 AP.271.73.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
12.06.2013 13:59 AP.271.73.2013 Ogłoszenie o zamówieniu