Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.07.2013 15:15 AP.271.85.2013 Zawiadomienie o wyniku postępowania - unieważnienie
27.06.2013 13:02 AP.271.85.2013 Zapytanie Nr 1 + odpowiedź
20.06.2013 09:44 AP.271.85.2013 Zmiana treści SIWZ
17.06.2013 14:56 AP.271.85.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
17.06.2013 14:54 AP.271.85.2013 Ogłoszenie o zamówieniu