Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.08.2013 14:24 AP.271.97.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
14.08.2013 14:11 AP.271.97.2013 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
31.07.2013 12:25 AP.271.97.2013 Informacja z otwarcia ofert
17.07.2013 13:34 AP.271.97.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
17.07.2013 13:32 AP.271.97.2013 Ogłoszenie o zamówieniu