Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.08.2013 10:45 AP.271.102.2013 Informacja o unieważnieniu postępowania
06.08.2013 12:27 AP.271.102.2013 Informacja z otwarcia ofert
02.08.2013 11:14 AP.271.102.2013 Zapytanie i odpowiedzi nr 2, 3, 4
31.07.2013 13:09 AP.271.102.2013 Zapytanie i odpowiedż nr 1
22.07.2013 12:06 AP.271.102.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
22.07.2013 12:04 AP.271.102.2013 Ogłoszenie o zamówieniu