Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.10.2013 11:03 AP.271.95.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
16.09.2013 13:28 AP.271.95.2013 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
06.09.2013 12:07 AP.271.95.2013 Informacja z otwarcia ofert
14.08.2013 15:48 AP.271.95.2013 Zapytanie i odpowiedż nr 3
14.08.2013 08:10 AP.271.95.2013 Zapytania i odpowiedzi nr 1 i 2
30.07.2013 09:58 AP.271.95.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
30.07.2013 09:56 AP.271.95.2013 Ogłoszenie o zamówieniu