Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.09.2013 08:59 AP.271.114.2013 Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia
05.09.2013 13:46 AP.271.114.2013 Zawiadomienie o ponownym wyniku postępowania
04.09.2013 14:51 AP.271.114.2013 Zawiadomienie o unieważnieniu czynności
02.09.2013 09:50 AP.271.114.2013 Zawiadomienie o wyniku postępowania
20.08.2013 13:58 AP.271.114.2013 Informacja z otwarcia ofert
09.08.2013 09:49 AP.271.114.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
09.08.2013 09:45 AP.271.114.2013 Ogłoszenie o zamówieniu