Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.10.2013 09:11 AP.271.121.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
07.10.2013 13:57 AP.271.121.2013 Zawiadomienie o wyniku postępowania
20.09.2013 12:36 AP.271.121.2013 Informacja z otwarcia ofert
18.09.2013 14:22 AP.271.121.2013 Zapytanie Nr 2 + odpowiedź
16.09.2013 14:07 AP.271.121.2013 Zapytanie Nr 1 + odpowiedź
13.09.2013 11:22 AP.271.121.2013 Informacja dotycząca wartości szacunkowej zamówienia
09.09.2013 15:35 AP.271.121.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
09.09.2013 15:32 AP.271.121.2013 Ogłoszenie o zamówieniu