Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.10.2013 11:29 AP.271.117.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
11.10.2013 11:06 AP.271.117.2013 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
23.09.2013 13:52 AP.271.117.2013 Informacja z otwarcia ofert
19.09.2013 08:51 AP.271.117.2013 Zapytanie, odpowiedź nr 2
13.09.2013 12:10 Zapytanie, odpowiedż nr 1
10.09.2013 13:36 AP.271.117.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
10.09.2013 13:34 AP.271.117.2013 Ogłoszenie o zamówieniu