Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.10.2013 09:04 AP.271.141.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
21.10.2013 13:21 AP.271.135.2013 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
07.10.2013 11:32 AP.271.135.2013 Informacja z otwarcia ofert
20.09.2013 11:16 AP.271.135.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
20.09.2013 11:14 AP.271.135.2013 Ogłoszenie o zamówieniu