Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.12.2013 10:00 AP.271.131.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
13.11.2013 12:33 AP.271.131.2013 Zawiadomienie o wyniku postępowania
31.10.2013 12:49 AP.271.131.2013 Informacje z otwarcia ofert
21.10.2013 11:55 AP.271. Zapytanie nr 2 i odpowiedzi
10.10.2013 12:07 AP.271.131.2013 Zapytanie nr 1 do SIWZ i odpowiedzi
24.09.2013 10:02 AP.271.131.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
24.09.2013 10:01 AP.271.131.2013 Ogłoszenie o zamówieniu