Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2013 08:29 AP.271.129.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
14.11.2013 09:23 AP.271.129.2013 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
31.10.2013 11:41 AP.271.129.2013 Informacja z otwarcia ofert
22.10.2013 14:46 AP.271.129.2013 Zapytanie i odpowiedź nr 6
21.10.2013 14:47 AP.271.129.2013 Zapytanie i odpowiedź nr 5
16.10.2013 08:39 AP.271.129.2013 Zapytanie i odpowiedż nr 4
15.10.2013 12:11 AP.271.129.2013 Zapytania i odpowiedzi nr 2 i 3
08.10.2013 10:12 AP.271.129.2013 Zapytanie i odpowiedź nr 1
25.09.2013 10:05 AP.271.129.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
25.09.2013 09:58 AP.271.129.2013 Ogłoszenie o zmówieniu