Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.11.2013 14:09 AP.271.141.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zmówienia
12.11.2013 10:10 AP.271.141.2013 Informacja o ponownym wyborze oferty
29.10.2013 10:07 AP.271.141.2013 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
22.10.2013 12:31 AP.271.141.2013 Informacja z otwarcia ofert
09.10.2013 10:41 AP.271.141.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
09.10.2013 10:39 AP.271.141.2013 Ogłoszenie o zamówieniu